,

Phòng chống Covid -19

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022

Ngày 08/7/2021 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. Bộ Y tế phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các Infographic về một số nội dung quan trọng của Quyết định 3355/QĐ-BYT.

Trang TTĐT Sở Y tế

Tin cùng chuyên mục