,

Chăn nuôi

Chủ động tiêm vắc xin vụ thu đông cho đàn gia súc, gia cầm

Nhằm hạn chế dịch bệnh, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, thời điểm này, ngành Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin vụ thu đông 2023 cho đàn gia súc, gia cầm.

Trồng dâu nuôi tằm cho thu nhập cao

Nông dân huyện Sơn Dương đã và đang mạnh dạn chuyển đổi những nương ngô, nương lúa thiếu nước, đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, ...