,

Lâm nghiệp

Bài 3: Thí điểm thị trường tín chỉ các bon rừng – Tránh bỏ lỡ cơ hội

Cụ thể hóa các cam kết tại Hội nghị COP 26, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Theo đó, sẽ thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ các-bon kể từ năm 2025, tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon chính thức trong năm 2028. Có tỷ lệ che phủ rừng trên 65%, Tuyên Quang và các địa phương TOP đầu cả nước về rừng đã có những khách hàng đến đặt vấn đề ứng trước làm dự án và mua tín chỉ carbon rừng. Nếu được cho phép vận hành thí điểm việc giao dịch tín chỉ carbon, sẽ sớm có nguồn lực đầu tư phát triển và quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của cả nước. Hơn thế, không bị lỡ cơ hội đi trước trong cuộc đua Netzerro với toàn cầu.

Khuổi Bốc giữ rừng

Khuổi Bốc, xã Trung Minh là thôn duy nhất còn giữ được rừng nghiến hàng trăm năm tuổi của huyện Yên Sơn. Khu rừng này vừa là niềm tự hào, vừa là ...

23 xã có nguy cơ cháy rừng cao

Qua rà soát của Chi cục Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh hiện có 23 xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn (cấp độ IV), tốc độ lan tràn lửa nhanh, gồm: Hồng ...