,

Bộ trưởng BNN&PTNT

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần tạo một hệ sinh thái xuất khẩu chứ không phải đi buôn chuyến

Video không hợp lệ

Nguồn: mard.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục