,

Trồng trọt

Xã Nhữ Hán hoàn thành sản xuất vụ Xuân 2023

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân xã Nhữ Hán huyện Yên Sơn đã tập trung phương tiện máy móc, nhân lực xuống đồng gieo cấy lúa xuân 2023. Đến này diện tích lúa xuân đã cơ bản gieo cấy xong, cán bộ khuyến nông, HTX dịch vụ Nông lâm nghiệp xã tập trung hướng dẫn dân chăm sóc, điều tiết thủy lợi hợp lý để cấy trồng phát triển tốt.

Xác định sản xuất vụ Xuân là vụ quan trọng, tạo tiền đề để sản xuất được cả 3 vụ trong năm, gia đình chị Nguyễn Thị Thuận, thôn Yên Minh 2 xã Nhữ Hán vụ xuân năm 2023 gieo cấy gần 1 mẫu ruộng, với các giống lúa Thái Xuyên và lúa Tam. Ngay từ đầu vụ gia đình chị đã tập trung cày ải, chủ động gieo mạ trong khung thời vụ, che phủ ni lông, thực hiện gieo cấy trước Tết nguyên đám đến thời điểm này gia đình đã gieo cấy xong.

Bà con nhân xã Nhữ Hán gieo mạ từ rất sớm

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2023, UBND xã Nhữ Hán phấn đấu gieo trồng 220ha, đến nay xã Nhữ Hán đã gieo cấy được 234ha diện tích lúa vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Để đảm bảo năng suất sảng lượng xã đã chỉ đạo bà con nhân dân tập trung vào những giống lúa năng suất cao như các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao, phù hợp với đồng đất, khí hậu tại địa phương. Do chủ động về thủy lợi, giống chủ động trong khầu cầy bừa, nhân lực, mạ gieo che phủ ni lông, nên trước và sau Tết nguyên Đám thời tiết ấm ba con đã tập trung xuống đồng gieo cấy dưới sự hướng dẫn của ngành chức năng, đến nay việc gieo cấy đã xong, bà con đang tập trung vào khâu dưỡng cây lúa sau cấy.

Để đảm bảo năng xuất và sản lượng xã tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân tập trung vào khâu chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm sâu bệnh, phòng trừ kịp thời./

Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục