Kiểm soát diện tích cây có múi

Diện tích cây ăn quả, đặc biệt là cây có múi đang dần chiếm ưu thế. Không thể phủ nhận giá trị kinh tế mà loại cây trồng này đem lại, nhưng nếu để phát triển tự phát, diện tích tăng trưởng “nóng” như những năm trước, thì những điệp khúc được mùa mất giá, mất mùa được giá hay câu chuyện giải cứu là rất khó tránh.

Triển vọng liên kết trồng ngô sinh khối

Liên kết trồng ngô sinh khối đang là hướng đi hiệu quả trong sản xuất vụ đông của tỉnh. Vụ đông năm 2021, toàn tỉnh liên kết, hình thành vùng trồng ...

Khi nông dân không lấm bùn

Không còn loay hoay với câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì, sự vào cuộc của ngành Nông nghiệp, sự chủ động của các hợp tác xã trong hình thành những ...

Tăng thu nhập trên đất ruộng kém hiệu quả

Nhiều diện tích đất ruộng kém hiệu quả sau một thời gian bị “bỏ quên”, đã được người nông dân đánh thức bằng các loại cây trồng phù hợp, cho hiệu quả ...