Tập trung thu hoạch lúa mùa, triển khai trồng cây vụ đông

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch lúa mùa trà sớm, trà chính vụ, đồng thời triển khai làm cây vụ đông. Nhận định ban đầu của ngành Nông nghiệp, vụ mùa năm nay giành thắng lợi trên 3 mặt trận, diện tích, năng suất, sản lượng.

Chị Hồng đầu tư trồng cam

Gia đình chị Lộc Thị Hồng, thôn Quang, xã Phù Lưu (Hàm Yên) được vay 50 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư trồng ...

Thổ Bình phát triển vùng lạc hàng hóa

Trong nhiều năm qua, việc phát triển cây lạc gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã được UBND xã Thổ Bình (Lâm Bình) quan tâm triển ...