Chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ xuân

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa lịch sản xuất vụ xuân bắt đầu. Tại thời điểm này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch cây vụ đông, cày ải, làm đất chuẩn bị gieo mạ bảo đảm cuối tháng 1 đầu tháng 2 cấy trà chính vụ.

Nghiệm thu dự án cam VietGAP huyện Hàm Yên

Ngày 8-11, UBND huyện Hàm Yên phối hợp với Công ty cổ phần Cam sành Hàm Yên tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển ...

Mô hình sản xuất rau an toàn theo PGS

Là đơn vị đầu tiên của huyện Hoài Đức, Hà Nội áp dụng mô hình PGS trong sản xuất, giám sát rau an toàn, sau 2 năm triển khai, HTX Nông nghiệp Tiền Lệ ...