Phòng trừ sâu bệnh, đón đòng lúa xuân

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất vụ xuân năm nay tương đối thuận lợi, nguồn nước tưới ổn định là điều kiện rất ...

Hiệu quả kinh tế từ trồng cây cà chua

Những năm qua, cây cà chua đã trở thành cây trồng có thế mạnh của thôn Hưng Long, xã Thành Long (Hàm Yên). Nhờ tuân thủ đúng quy trình kĩ thuật và áp ...

Hiệu quả mô hình trồng lạc L14 Vụ Đông

Mô hình trồng lạc L14 vụ đông tại thôn Tát Kẻ xã Khâu Tinh (Na Hang) đã cho thu hoạch và cho hiệu quả kinh tế khá cao. Qua đó, góp phần thực hiện ...