Trồng bí đỏ - Hướng đi mới cho người dân Kháng Nhật

Thời gian qua, một số hộ dân tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật (Sơn Dương) đã liên kết với doanh nghiệp thí điểm mô hình trồng bí đỏ lấy quả, bước đầu cho hiệu quả tích cực, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Sắc vàng mùa gặt

Những ngày này, khắp các cánh đồng trên địa bàn tỉnh, tiếng máy gặt liên hoàn hòa trong tiếng cười nói vui vẻ của những người nông dân, tạo thành bức ...