Sản xuất vụ Xuân 2020: Vượt khó khăn, giành thắng lợi

Sản xuất vụ Xuân 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thường. Ngành Nông nghiệp, các địa phương và nông dân đã bám sát đồng ruộng, khắc phục bất lợi, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất. Toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy 19.225 ha lúa, đạt 102,3% kế hoạch năm, năng suất lúa ước đạt 60,1 tạ/ha, sản lượng ước đạt 115.517 tấn.

Lợi ích kép từ trồng chè xen cây bóng mát

Trồng chè xen cây bóng mát đang mang lại lợi ích kép cho người dân, giảm thiểu tác động của nắng nóng, giúp cây chè sinh trưởng phát triển tốt. Đặc ...

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân

Vụ xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thường, mưa nhiều, thời gian nắng ít hơn so với những năm trước. Theo dự báo, nhiều diện tích ...

Sản xuất rau, củ theo tiêu chuẩn VietGAP

Diện tích sản xuất rau, củ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng nông nghiệp. Tuy nhiên, loại nông sản này đang ...

Chiêm Hóa chủ động chăm sóc lạc xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Chiêm Hóa trồng 2.000 ha lạc, chủ yếu là giống lạc L14 nguyên chủng. Hiện nay, nhân dân các xã đã hoàn thành gieo trồng trên ...

Quản lý, theo dõi diện tích lúa BC15

Giống lúa Thái Bình (BC15) được khuyến cáo không được đưa vào gieo cấy trong vụ xuân, bởi đây là giống rất mẫn cảm với nền nhiệt độ thấp khả năng ...