Phát triển nhanh diện tích cây ăn quả không đi đôi với kỹ thuật: Nguy cơ mất trắng

Diện tích cây ăn quả, đặc biệt là cây ăn quả có múi tăng nhanh trong nhiều năm trở lại đây. Việc người dân phát triển ồ ạt nhưng lại không làm chủ được kỹ thuật đem lại năng suất trong một vài năm đầu, nhưng giờ, bà con nhiều nơi đang “đứng ngồi không yên” khi cây đổ bệnh trên diện tích rộng, nguy cơ mất trắng đang thường trực.

Nét mới trong sản xuất vụ mùa ở Na Hang

Tiếp nối thành công những vụ trước, vụ mùa năm nay, huyện Na Hang phấn đấu gieo cấy trên 1.459 ha lúa, trên 10 ha rau trái vụ. Hiện bà con nông dân ...

Lợi ích kép từ trồng chè xen cây bóng mát

Trồng chè xen cây bóng mát đang mang lại lợi ích kép cho người dân, giảm thiểu tác động của nắng nóng, giúp cây chè sinh trưởng phát triển tốt. Đặc ...

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân

Vụ xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thường, mưa nhiều, thời gian nắng ít hơn so với những năm trước. Theo dự báo, nhiều diện tích ...

Sản xuất rau, củ theo tiêu chuẩn VietGAP

Diện tích sản xuất rau, củ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng nông nghiệp. Tuy nhiên, loại nông sản này đang ...