Rộn ràng trên các xứ đồng

Từ nhiều năm nay, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của người dân trong tỉnh bởi giá trị kinh tế cao, nhất là cây rau màu. Vụ đông năm 2021 trời mưa nhiều nhưng nông dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn bảo đảm gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ.

Na Hang vào vụ đông

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng tại huyện vùng cao Na Hang, nông dân đang nô nức ra đồng trồng và chăm sóc cây vụ đông, đảm bảo đúng khung ...

Kiểm soát sâu xanh gây hại rừng bồ đề

Ngày 17-9, Báo Tuyên Quang Online có bài phản ánh về tình trạng sâu xanh gây hại nặng trên rừng bồ đề của Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn. Ngay sau khi ...