,

Trồng trọt

Hàm Yên mùa Thanh Long chín

Sau mùa hoa Thanh Long nở từ 45 đến 60 ngày, giờ đây xã Yên Phú (Hàm Yên) lại bước vào thu hoạch Thanh Long. Xã có 50 ha dự kiến thu hoạch 2.500 tấn. Riêng nhà anh Đỗ Văn Hưng có 7 ha thu hoạch trên 300 tấn. HTX sản xuất Thanh Long ruột đỏ của xã đã làm tốt nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho các hộ trồng thanh long.

Lấy vụ mùa bù vụ xuân

Sản xuất vụ xuân đã khép lại, theo nhận định của ngành chuyên môn năng suất, sản lượng cây trồng năm nay phần nào bị ảnh hưởng bởi biến động của thời ...

Mùa lạc Chiêm Hóa

Vụ lạc xuân năm 2023, huyện Chiêm Hóa trồng được trên 914 ha, tập trung ở các xã Yên Nguyên, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Trung Hà, Xuân Quang. Mặc dù gặp thời ...