Tổng kết mô hình phòng trừ tổng hợp sâu keo mùa thu

Ngày 15-9, tại phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết mô hình phòng trừ tổng hợp sâu keo mùa thu trên cây ngô, vụ hè thu năm 2020.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra mô hình phòng trừ sâu keo mùa thu
trên cây ngô tại phường Nông Tiến.

Mô hình được thực hiện từ tháng 6 vừa qua, với 1 ha ngô của 8 hộ gia đình. Tham gia lớp tập huấn, các hộ được hỗ trợ giống, hướng kỹ thuật canh tác tổng hợp, sử dụng bẫy bả sinh học, thuốc bảo vệ thực vật diệt trừ sâu. Kết quả, sâu keo mùa thu gây hại giảm dần, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Thành công của mô hình là điều kiện để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân rộng, đảm bảo tăng năng suất ngô, diệt trừ sâu hiệu quả, bảo vệ môi trường sản xuất.

Đoàn thư/Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục