,

Trồng trọt

Quản lý sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 716/UBND-KT ngày 02/03/2023 về việc sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang, UBND huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức kiểm tra chặt chẽ các trường hợp buôn bán và sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố: tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, buôn bán các thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời phối hợp thanh tra liên ngành, kiểm tra tổng thể các cơ sở sản xuất, buôn bán chế phẩm diệt côn trùng và thuốc bảo vệ thực vật nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán, sử dụng không đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; tập huấn nâng cao hiểu biết cho người buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tránh nhầm lẫn với các loại chế phẩm khác và sử dụng sai mục đích; chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2022/TTBNNPTNT ngày 02/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương, nêu rõ các hành vi sử dụng thuốc diệt côn trùng lĩnh vực y tế để phòng trừ các sinh vật gây hại thực vật trên đồng ruộng khi chưa được đăng ký trong lĩnh vực bảo vệ thực vật là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn thực phẩm và nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tuyên Quang, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thành phố thường xuyên đăng tải thông tin hướng dẫn nhân dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, không sử dụng thuốc diệt côn trùng lĩnh vực y tế để phòng trừ các sinh vật gây hại thực vật trên đồng ruộng, gây mất an toàn thực phẩm và nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường.

Trước đó, công văn của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc nêu rõ, hiện nay một số chế phẩm được đăng ký là thuốc diệt côn trùng lĩnh vực y tế nhưng hướng dẫn sử dụng trên nhãn phòng trừ sinh vật gây hại thực vật, dẫn đến người dân hiểu nhầm và sử dụng sai mục đích các chế phẩm này. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm này cho các đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và cho người dân. Việc sử dụng thuốc diệt côn trùng y tế để phòng trừ các sinh vật gây hại thực vật trên đồng ruộng khi chưa được đăng ký trong lĩnh vực BVTV sẽ không có hiệu quả mà còn gây ra hiện tượng kháng thuốc, thậm chí còn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, gây mất an toàn thực phẩm, vượt mức dư lượng cho phép ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nông sản và đặc biệt có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường.

Vì vậy, nhằm sớm chấm dứt tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh các tỉnh trực thuộc chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương, đặc biệt lực lượng thanh tra, công an, quản lý thị trường tổ chức kiểm tra chặt chẽ các trường hợp buôn bán và sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, buôn bán các thuốc BVTV, phối hợp thanh tra liên ngành, kiểm tra tổng thể các cơ sở sản xuất, buôn bán chế phẩm diệt côn trùng và thuốc BVTV nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán, sử dụng không đúng quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả; tập huấn nâng cao hiểu biết cho người buôn bán và sử dụng thuốc BVTV tránh nhầm lẫn với các loại chế phẩm khác và sử dụng sai mục đích; Chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương, nêu rõ các hành vi sử dụng thuốc diệt côn trùng lĩnh vực y tế để phòng trừ các sinh vật gây hại thực vật trên đồng ruộng khi chưa được đăng ký trong lĩnh vực BVTV là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn thực phẩm và nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường…

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục