,

Trồng trọt

Nông dân Yên Sơn tập trung xuống đồng gieo cấy lúa mùa

Thời tiết trong những ngày vừa qua, có mưa thuận tiện cho việc sản xuất vụ mùa, diện tích ruộng cấy đủ nước, việc cầy bừa đang được bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn, tập trung nọi nguồn lực khẩn trương xuống đồng đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Không khi lao động sôi nổi, khẩn chương,đang được nhân dân tập trung phương tiện, máy cầy, bừa đẩy nhanh tiến độ làm đất. Tính đến ngày 28/6 xã Tứ Quận diện tích gieo cấy lúa mùa đã làm đất đạt trên 87%, lượng mạ đã xuống đạt trên 80% diện tích, nhiều thôn đã thực hiện gieo cấy đạt 40 đến 50% diện tích như các thôn: Đồng Bài, Khe Đảng, Cầu Trôi, Nhùng Dàm, việc gieo cấy lúa mùa đang được bà con nông dân tích cực triển khai, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Nhân dân xã Tứ Quận đưa mạ xuống đồng

Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023, huyện Yên Sơn thực hiện gieo cấy trên 4.753 ha. Trong đó diện tích lúa lai gieo cấy 2.618 ha, diện tích lúa thuần gieo cấy 2.135 ha. Nhằm đảm bảo việc gieo cấy lúa mùa đạt chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng. Ngay từ đầu vụ huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện thu hoạch lúa xuân, làm đất, lựa chọn các giống lúa phù hợp với đồng đất của địa phương, gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, chỉ đạo các HTX Nông nghiệp thực hiện tốt các khâu dịch vụ giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, điều tiết thủy lợi. Nhờ chuẩn bị chu đáo nguồn giống, dịch vụ thủy lợi, nhân dân tích cực đầu tư phương tiện máy cầy, bừa đã đẩy nhanh được tiến độ làm đất. Đến nay diện tích đã làm đất đạt trên 80%, lượng mạ đã xuống đạt trên 75%, diện tích đã cấy trên 200 ha.

Bà con nông dân huyện Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa 2023

Với quyết tâm cao của bà con nhân dân, nguồn nước đủ, thuận lợi cho việc sản xuất vụ mùa, các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy, hết diện tích, đúng trong khung thời vụ tốt nhất.

Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục