Nghiệm thu dự án cam VietGAP huyện Hàm Yên

Ngày 8-11, UBND huyện Hàm Yên phối hợp với Công ty cổ phần Cam sành Hàm Yên tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cam sành Hàm Yên theo tiêu chuẩn VietGAP liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Dự án có 459,9 ha cam sành, tại 8 xã, thị trấn với 216 hộ tham gia. Trong đó, Công ty cổ phần Cam sành Hàm Yên tiến hành giới thiệu tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến từng hộ dân. Hiện trên địa bàn huyện Ham Yên có hơn 700 ha cam được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục