,

Trồng trọt

Lâm Bình tích cực chuyển đổi giống lúa nâng cao chất lượng, giá trị

Xác định giống là yếu tố quyết định đến năng suất và lợi nhuận của người trồng lúa, trong thời gian qua, huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc chuyển đổi về cơ cấu giống lúa, qua đó góp phần đáng kể trong việc tăng thu nhập cho người sản xuất.

Vụ xuân năm nay huyện Lâm Bình đưa vào mô hình trồng thử nghiệm giống lúa Thiên Ưu 8, thêm nguồn zen chống chịu bệnh bạc lá và đạo ôn tại 2 xã Minh Quang và Thượng Lâm. Trong quá trình thực hiện mô hình, người dân được hỗ trợ giống, khoa học kỹ thuât. Hiện nay, cây lúa đang làm đòng, qua kiểm tra, diện tích lúa Thiên Ưu tám làm mô hình ít sâu bệnh, cây lúa phát triển tốt. 

Mô hình lúa Thiên Ưu 8 trồng thử nghiệm tại xã Thượng Lâm

Những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa cũng được huyện Lâm Bình quan tâm. Vào mỗi vụ gieo trồng, huyện đều xây dựng các mô hình giống lúa mới để khảo nghiệm. Mỗi năm huyện dành khoảng 50 triệu đồng giao cho Trạm Khuyến nông xây dựng mô hình trình diễn giống lúa mới. Vụ Xuân năm nay, toàn huyện Lâm Bình đã gieo cấy được trên 1.100 ha, với các loại giống lúa lai như: tạp giao, Thái Xuyên 11… Đặc biệt xây dựng 2 mô hình với diện tích hơn 2 ha tại 2 xã Minh Quang và Thượng Lâm giống lúa Thiêu Ưu thêm nguồn zen chống chịu bạc lá và đạo ôn. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn làm đòng, đây cũng chính là thời điểm sâu bệnh hại phát triển mạnh, huyện chỉ đạo các xã thị trấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. 

Sản xuất cây lúa hiện nay có sự thay đổi đáng kể qua việc chuyển dịch cơ cấu giống. Lúa chất lượng đang dần thay thế lúa lai, đóng vai trò chủ lực trên đồng ruộng. Hướng đi này giúp nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đang hướng đến sản phẩm chất lượng.

Cổng TTĐT huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục