Hiệu quả từ sản xuất vụ đông ở xã Thổ Bình

Sản xuất vụ đông đang ngày càng phát huy hiệu quả kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người nông dân. Tại thời điểm này, hầu hết diện tích ngô, khoai lang và rau màu vụ đông của xã Thổ Bình đang được bà con nông dân thu hoạch để giải phóng đất, sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ. Rau màu vụ đông năm nay cho năng suất tốt, bán được giá, thực sự mang tới niềm vui và hy vọng thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân ở Thổ Bình.

Với người dân ở Thổ Bình, vụ đông bây giờ không còn là tận dụng đất, tăng vụ, thu nhập được chút nào hay chút đó, mà thực sự đã trở thành vụ chính trong năm. Chính vì vậy, việc triển khai làm vụ đông ở Thổ Bình  đã được cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai bài bản, đưa những loại cây có giá trị kinh tế cao, có thị trường tốt vào gieo trồng. Vụ đông năm 2018, xã Thổ Bình triển khai sản xuất gần 200 ha diện tích. Cơ cấu cây vụ đông chủ yếu là cây ngô với diện tích 166 ha, khoai lang và rau đậu các loại trên 30ha. Đối với cây ngô trồng trên đất ruộng, vừa ngô lấy hạt, vừa thực hiện trồng ngô dày để lấy thân và  lá phục vụ cho phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nhất là khi thời tiết rét đậm, rét hại, diện tích ngô vụ đông trở thành cứu cánh cho người nông dân trong việc chăm sóc đàn đại gia súc.

Cây ngô vụ đông ở xã Thổ Bình đã cho thu hoạch

Sản xuất vụ đông đã thực sự mang lại hiệu qủa cho bà con nông dân ở xã Thổ Bình, nhưng hiện nay trên đia bàn huyện vẫn còn nhiều xã chưa thực sự chú trọng đến việc phát triển cây vụ đông, bà con chưa thực hiện đúng khung lịch thời vụ nên đã ảnh hượng đến việc gieo cấy vụ đông. Trước tình trạng đó, Trạm Khuyến nông huyện Lâm Bình đã tổ chức nhiều hội nghị, mở các lớp tập huấn vừa hướng dẫn, vừa tuyên tryền để người dân nhận thức về hiệu quả của cây trồng vụ đông, từ đó thực hiện gieo trồng cây vụ đông một cách bài bản. Muốn làm được cây vụ đông, muốn có thu nhập bà con nông dân cần phải tuân thủ đúng khung lịch thời vụ, đồng thời phải thay đổi tập quán sản xuất, tích cực đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để đẩy nhanh tiến độ sản xuất các vụ trong năm, có như vậy thì việc gieo cấy vụ đông mới mang lại hệu quả kinh tế cho người nông dân.

Trồng ngô vụ đông để làm nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông

Cùng với vận động nhân dân thực hiện sản xuất vụ đông, các cơ quan chuyên môn, cấp ủy , chính quyền các địa phương cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, HTX bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định để người dân yên tâm mở rộng diện tích sản xuất. Qua đó, đưa vụ đông thực sự là vụ sản xuất chính, giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Thực hiện đúng chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.
 

Trang TTĐT huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục