Hàm Yên thâm canh nâng cao năng suất mía

Trong cơ cấu cây trồng của huyện Hàm Yên, mía được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Niên vụ 2018 - 2019, toàn huyện có 13 xã thực hiện mô hình chăm sóc mía lưu gốc sớm với quy mô 146,5 ha, 423 hộ tham gia.

Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Hàm Yên hướng dẫn người dân thôn Ngòi Họp,
xã Minh Khương chăm sóc mía lưu gốc sớm.

Niên vụ 2018 - 2019, huyện Hàm Yên có 763,8 ha mía, năng suất trung bình ước đạt 71 tấn/ha. Mặc dù năng suất mía bình quân tăng so với niên vụ trước nhưng sản lượng chỉ đạt 80,2% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân do người trồng mía chưa tuân thủ đúng kỹ thuật canh tác; việc phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chậm. Để phát triển vùng mía ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng trồng mía; phối hợp với doanh nghiệp xác định cơ cấu giống cho từng vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng khung thời vụ, đảm bảo tiến độ thu hoạch; tăng cường công tác tập huấn, áp dụng khoa học, công nghệ; giải quyết lợi ích của người trồng mía với doanh nghiệp. Đặc biệt, huyện tập trung chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình thâm canh tăng năng suất mía. Nếu như niên vụ 2017 -  2018, Trạm Khuyến nông huyện xây dựng mô hình chăm sóc mía lưu gốc sớm tại 9 xã với quy mô chỉ 16 ha của 14 hộ trồng mía thì niên vụ năm 2018 - 2019, toàn huyện có 13 xã thực hiện mô hình với quy mô 146,5 ha, 423 hộ tham gia. 

Ông Vũ Bình Luận, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện cho biết, giống mía được sử dụng trong mô hình là ROC10 và ROC22. Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh cây mía chăm sóc sớm, bón phân cân đối là giải pháp hữu hiệu để tăng năng suất, sản lượng, tăng thu nhập cho người trồng mía, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy sản xuất bền vững. Qua theo dõi cho thấy, trên cùng một điều kiện thổ nhưỡng như nhau nhưng cây mía áp dụng kỹ thuật thâm canh chăm sóc sớm có chiều cao cao hơn cây mía đối chứng từ 0,2 m/cây, to, nặng hơn, năng suất cao hơn 40 tạ/ha, mỗi hộ trồng mía thu lãi trên 33 triệu đồng/ha.

Thôn Ngòi Họp, xã Minh Khương (Hàm Yên) có 70% hộ dân trồng mía, trong đó có 33 hộ thực hiện mô hình chăm sóc mía lưu gốc sớm. Thời điểm này, bà con trong thôn đang tập trung thu hoạch mía theo đúng tiến độ. Anh Đặng Văn Chương, Trưởng thôn Ngòi Họp cho biết, toàn thôn có 22,04 ha mía lưu gốc sớm. Các hộ tham gia được vay trả chậm vật tư, phân bón đến cuối vụ thu hoạch, được hướng dẫn cách trồng, chăm sóc thông qua các lớp tập huấn. Nhờ vậy, năng suất mía năm nay của thôn đạt 104 tấn/ha.

Niên vụ 2019 - 2020, huyện phấn đấu trồng và chăm sóc 864 ha mía, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính ổn định bền vững. Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đề ra các giải pháp trong đó tập trung sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác trồng mía để thực hiện thâm canh nâng cao năng suất trên đơn vị diện tích.
 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục