Giải pháp hạn chế thiệt hại do keo chết héo

Keo là giống cây chủ lực trong phát triển lâm nghiệp của tỉnh, tuy nhiên trong 4 năm trở lại đây nhiều diện tích rừng keo bị chết héo đã ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng rừng trồng. Luân canh, đa dạng giống cây lâm nghiệp là giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu thiệt hại cho người trồng rừng.

Xuất hiện sâu keo mùa thu gây hại cây ngô

Từ đầu tháng 4 tới nay, Trạm Bảo vệ thực vật Sơn Dương đã phát hiện một số chòm ngô tại các xã Phúc Ứng, Cấp Tiến, Tú Thịnh nhiễm sâu. Qua kiểm tra ...

Thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị vụ mùa

Vụ xuân năm 2019, toàn tỉnh gieo cấy được 19.470 ha, đạt 103,8% kế hoạch. Hiện tại đã có 16.452 ha lúa trỗ cờ, chín, bà con nông dân đang tập trung ...

Khẩn trương phòng chống đạo ôn cổ bông

Ngày 4/5, Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT các tỉnh phía Bắc đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh đạo ôn ...