,

Trồng trọt

Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, tổng diện tích đất tự nhiên 586.790 ha, diện tích đất nông nghiệp 540.538 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 95.095,0 ha. Vì vậy, để bảo vệ năng suất và sản lượng cây trồng thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ dịch hại cây trồng là yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp.

Theo kết quả điều tra, khảo sát thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh lượng thuốc bảo vệ thực vật đã được sử dụng trên các loại cây trồng khoảng trên 700 tấn, ước tính lượng vỏ bao gói thải ra môi trường khoảng trên 70 tấn (chiếm khoảng 10% lượng thuốc sử dụng). Bên cạnh đó, ý thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân còn nhiều hạn chế như: Chưa thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng, tùy tiện hỗn hợp nhiều loại thuốc, phun thuốc trừ cỏ đầu nguồn nước, không tuân thủ thời gian cách ly, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng còn vứt bừa bãi tại đầu nguồn nước ... gây mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu xây dựng Đề án “Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật” Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBNĐ ngày 25/10/2017.

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện, đề án đã mang lại kết quả bước đầu. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3.017 bể và kho chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Toàn tỉnh đã tiêu hủy 26,032 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trong đó thực hiện tiêu hủy theo đề án 17,350 tấn. Đồng thời, các tổ chức Đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động hội viên tham gia vào các chương trình thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật.

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 01 Hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; 04 văn bản hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang thực hiện chuyên đề tuyên truyền về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trong đã phát sóng được 04 chuyên mục. Lồng ghép tuyên truyền với các lớp tập huấn sản xuất cây vụ đông cho các hộ dân trên toàn tỉnh được 487 lớp với trên 21.915 lượt người tham dự, đồng thời in phát tờ rơi hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc "4 đúng" phát cho 21.915 người. Qua công tác tuyên truyền và tổ chức các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao ý thức của người dân, đưa ra nhiều giải pháp có hiệu quả trong thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị có liên quan: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho người dân về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 175/HD-SNN ngày 06/02/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý, kiểm tra, hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Căn cứ kinh phí được cấp UBND các huyện, thành phố triển khai ký hợp đồng mua bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và bàn giao bể chứa cho Ủy ban nhân các xã thực hiện đề án trên địa bàn huyện, thành phố triển khai lắp đặt, quản lý. Để công tác thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật thực sự mang lại hiệu quả cần huy động mọi nguồn lực, mời gọi các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa công tác xây dựng bể chứa, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng./.

   

Chi cục TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục