,

Trồng trọt

Đảm bảo vùng nguyên liệu mía đạt 2.296 ha

UBND tỉnh vừa có Văn bản số 4120/UBND-NLN, ngày 26-10-2021 về tạm giao kế hoạch trồng mía nguyên liệu niên vụ 2021-2022.

Người dân thôn Cây Vải, xã Thái Hòa (Hàm Yên) liên kết
với Nhà máy đường Tuyên Quang trồng mía nguyên liệu .

Theo đó, niên vụ 2021-2022, tỉnh phát triển ổn định vùng mía nguyên liệu đạt 2.296 ha, trong đó, thực hiện trồng mới 237 ha, trồng lại 405 ha, lưu gốc 1.654 ha. Huyện Sơn Dương có quy mô lớn nhất với 1.288 ha, Hàm Yên 295 ha, Chiêm Hóa 285 ha, Lâm Bình 263 ha... UBND huyện, thành phố phối hợp với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương rà soát, bố trí diện tích thực hiện kế hoạch trồng mới, trồng lại mía nguyên liệu. Đồng thời, triển khai cơ chế chính sách phát triển vùng nguyên liệu; xây dựng mô hình liên kết thâm canh sử dụng giống mới, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo thu nhập cho người trồng mía.

Bài, ảnh: Đoàn Thư/Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục