Tuyên Quang chủ động phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 48 xã, thị trấn nằm trong khu vực cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) và 35 xã nguy cơ cháy rừng cấp III (cấp cao). Tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi cháy rừng xảy ra.

Sinh kế dưới tán rừng đặc dụng Tân Trào

Những năm gần đây, việc giao đất, giao rừng cho người dân là một chủ trương lớn. Qua triển khai đã thấy tính ưu việt thực tiễn của nó. Tuy việc giao ...

Hệ thống cảnh báo cháy và phá rừng

Các em Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Bế Quỳnh Như trường THCS Trung Yên, Sơn Dương đã chế tạo ra “Hệ thống cảnh báo cháy và phá rừng” đạt giải Nhì tại Cuộc ...