Kết nối tiêu thụ thủy sản hồ Na Hang tại Hà Nội

Công ty TNHH MTV Thủy sản Nhật Nam (Na Hang) vừa tổ chức khai trương cửa hàng kinh doanh và giới thiệu cá đặc sản hồ sinh thái Na Hang như cá lăng, chiên, bỗng, chuối hoa, rô phTại đây, cửa hàng cung cấp các sản phẩm như cá lăng đen có giá 145 nghìn đồng/kg; cá lăng phi lê 290 nghìn đồng/ kg; cá chiên 650 đến 750 nghìn đồng/ kg tùy theo loại; cá quất có giá từ 830 đến 950 nghìn đồng/kg; cá trắm đen 230 nghìn đồng/ kg... Trong ngày đầu khai trương, cửa hàng đã tiêu thụ được trên 5 tạ cá các loại.

Gian nan giữ rừng nghiến cổ

Vùng rừng núi Na Hang có hàng nghìn cây nghiến cổ thụ. Có cây sống lâu bằng cả mấy đời người. Có được rừng quý đã khó, việc giữ gìn, bảo vệ còn khó ...

Kiên quyết không để dịch chồng dịch

Bệnh cúm lợn đang phát sinh lan rộng ở một số nước. Tại Trung Quốc cũng đã phát hiện bệnh, gây thiệt hại nặng. Hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bệnh ...