Rừng khai thác chậm do thiếu đầu ra

Thời điểm này những năm trước, diện tích rừng trồng đến tuổi khai thác của các công ty lâm nghiệp, hộ gia đình đã cơ bản hoàn thành từ đầu năm để sẵn sàng cho vụ trồng rừng mới. Tuy nhiên, năm nay, do khó khăn về đầu ra, nhiều diện tích rừng vẫn “đóng băng”.