Vào vụ mới

Những ngày này đi trên khắp xứ đồng của tỉnh, đâu đâu cũng bắt gặp bà con nông dân tranh thủ ra đồng cày bừa, gieo cấy lúa hè thu đúng khung thời vụ. ...