Tuyên Quang hoàn thành trồng mới hơn 10.300 ha rừng

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 48 xã, thị trấn nằm trong khu vực cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) và 35 xã nguy cơ cháy rừng cấp III (cấp cao). Tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi cháy rừng xảy ra.

Rừng xanh Yên Lâm

Xã Yên Lâm (Hàm Yên) giờ ngút ngàn một màu xanh của rừng. Từ chính sách giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án ...

Trồng rừng về đích sớm

Tính đến ngày 15-7, toàn tỉnh đã trồng được 10.365,8 ha rừng, đạt 100,2% kế hoạch, trong đó rừng tập trung 9.903,4 ha, rừng phân tán 462,4 ha. Đây là ...