Sơn Dương trồng trên 43ha rừng

Để đảm bảo kế hoạch trồng rừng năm 2023, huyện Sơn Dương đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai công tác trồng rừng sau khai thác trên địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc người dân phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết, tập trung trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất. Cán bộ kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật trồng rừng cho người dân, đặc biệt là những lợi ích của trồng rừng gỗ lớn.

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

Trong những năm qua, công tác trồng cây, gây rừng trên địa bàn huyện Na Hang luôn phát triển, từ đó góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ ...

Phát triển cây dược liệu

Những năm qua các địa phương trong tỉnh đã tạo điều kiện, khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây dược liệu theo chuỗi liên ...

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Tính đến cuối tháng 2, toàn tỉnh gieo cấy trên 18.765 ha, đạt gần 100% kế hoạch. Người dân gieo trồng chủ yếu các giống lúa: Tạp giao 1, Nhị ưu 838, ...