Kiểm soát cháy rừng mùa nắng nóng

Những ngày này, nền nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh ở mức rất cao, khoảng từ 33 - 39 độ C, do đó, phòng ngừa cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách.

Chăm sóc đàn vật nuôi mùa nắng nóng

Hiện đang là cao điểm nắng nóng, việc chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi đang được các địa phương tích cực triển khai, đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ...