Sâu xanh gây hại nặng trên rừng bồ đề ở Yên Sơn

Trong những ngày gần đây, đối tượng sâu xanh ăn lá phát sinh, lan rộng gây hại nặng trên những cánh rừng bồ đề của Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn. Các kỹ sư lâm nghiệp nhận định, lứa sâu mới nở vào giữa tháng 10, mật độ sẽ tăng lên rất nhiều nếu không có biện pháp phòng trừ và nguy cơ mất trắng những diện tích rừng bồ đề hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ rừng

Giao khoán bảo vệ rừng mang lại lợi ích kép, vừa tạo sinh kế phát triển kinh tế, vừa khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Tình ...

Không để sâu, bệnh hại rừng mới trồng

Diễn biến bất thường của thời tiết khiến sâu, bệnh xuất hiện và gây hại trên cây lâm nghiệp, đặc biệt diện tích rừng mới trồng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh ...

Bảo vệ cây trồng mùa mưa lũ

Các chuyên gia thời tiết nông nghiệp nhận định rằng, khả năng mùa mưa lũ sẽ đến muộn hơn, nguy cơ đe dọa đến giai đoạn quyết định của cây trồng vụ ...