Những cánh rừng FSC

Toàn tỉnh hiện có hơn 35.300 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, đứng thứ 2 toàn quốc. Trên những cánh rừng FSC người ta cảm nhận được sự khác biệt về môi trường, không còn rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không vứt bừa bãi trong rừng nữa, ý thức của người trồng rừng trong bảo vệ môi trường được nâng lên, tình trạng đốt thực bì trước khi trồng cây cũng giảm hẳn.

Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy rừng

Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống, hoạt động ở trong rừng, ven rừng về phòng cháy và chữa cháy rừng được quy định tại ...