25 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm

Theo kết quả quan trắc của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), toàn tỉnh hiện có 25 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy ...

Chủ động chăm sóc vụ mùa

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 24.700 ha lúa. Hiện nay, diện tích lúa đã cấy đang trong thời kỳ sinh trưởng, vì vậy các ngành chuyên môn ...