Nét mới trong sản xuất vụ mùa ở Na Hang

Tiếp nối thành công những vụ trước, vụ mùa năm nay, huyện Na Hang phấn đấu gieo cấy trên 1.459 ha lúa, trên 10 ha rau trái vụ. Hiện bà con nông dân ...

Kiểm soát cháy rừng mùa nắng nóng

Những ngày này, nền nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh ở mức rất cao, khoảng từ 33 - 39 độ C, do đó, phòng ngừa cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách.