Nhân rộng những cánh rừng FSC

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, thời gian qua tỉnh đã tích cực triển khai đến người dân ...

Trồng rừng đạt 110% kế hoạch

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, các địa phương trong tỉnh đã trồng trên 11.217 ha rừng, đạt 110% kế hoạch. Đây là năm được ghi nhận trồng rừng ...