,

Thủy sản

Bình Phú nâng cao thu nhập cho người dân

Bình Phú là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chiêm Hóa, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã và đang được địa phương tích cực triển ...

Tuyên Quang phát triển nuôi trồng thủy sản

Với hơn 12.000 ha mặt nước và gần 25.000 cơ sở chăn nuôi thủy sản, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch vùng nuôi thủy sản, có chính sách khuyến khích phát ...