Triển khai thực hiện mô hình nuôi cá Lăng chấm trong ao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nhằm tận dụng tiềm năng mặt nước và lao động để phát triển cá đặc sản, đa dạng hóa đối tượng nuôi, giúp người nuôi tiếp cận tiến bộ kỹ thuật trong nuôi cá đặc sản, góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, an toàn thực phẩm, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Đưa cá lăng ra “biển” lớn

Tuyên Quang - vùng đất sơn thủy hữu tình từng nức tiếng với các loài cá tiến vua như dầm xanh, anh vũ, cá chiên, cá quất, cá bỗng. Giờ đây, cũng ...