,

Thủy sản

Thủy sản Tuyên Quang hướng về thị trường lớn

Video không hợp lệ

Việc chủ động liên kết, kết nối thị trường gắn liền với tiêu chuẩn, quy chuẩn hóa các sản phẩm đang giúp ngành thủy sản Tuyên Quang có bước phát triển vững chắc.

Báo

Tin cùng chuyên mục