TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (26/02) bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (27/01), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.