Bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

Toàn tỉnh hiện có hơn 12.450 ha mặt nước có tiềm năng nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua, để khai thác hiệu quả, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững, tỉnh đã quan tâm đến công tác quy hoạch, có những chính sách khuyến khích phát triển thủy sản; bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, vừa giữ cân bằng hệ sinh thái, vừa tạo sinh kế đem lại thu nhập cho người dân.

Phát triển thủy sản tại huyện Na Hang

Huyện Na Hang với điều kiện tự nhiên sẵn có, địa phương đã phát triển mạnh thủy sản, đặc biệt là chăn nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ sinh thái Na ...

Nuôi cá lồng theo chuỗi liên kết

Với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nuôi cá lồng trên sông, hồ, những năm qua, nghề nuôi cá lồng đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm ...