,

Thủy lợi

Xả nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2022

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hồ thủy điện Tuyên Quang xả nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2022 trong 3 đợt, tổng cộng 16 ngày.

Đợt 1 từ 4 đến 6-1; đợt 2 từ 15 đến 22-1; đợt 3 từ 13 đến 17-2. Để đảm bảo nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ban Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, các địa phương thông báo rộng rãi đến người dân bám sát lịch xả nước. Đồng thời hướng dẫn nhân dân tổ chức lấy nước đổ ải, trữ nước vào ruộng, hệ thống kênh trục, ao, đầm và các vùng trũng, thấp đảm bảo có đủ lượng nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.  

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục