,

Thủy lợi

Điều tiết nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông

Lượng nước tưới cho cây trồng vụ đông chiếm tương đối lớn, khoảng 40% tổng lượng nước tích trữ, nếu không điều tiết hợp lý nguy cơ thiếu hụt nước cho vụ xuân sau rất cao. Mở rộng diện tích tưới cho cây trồng vụ đông, ổn định nguồn nước cho vụ xuân tới, Ban Quản lý các công trình thủy lợi tỉnh, các địa phương đã có kế hoạch phân bố, điều tiết hạn chế tối đa nước thất thoát.

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt kênh mương

Hiện nay, bà con nông dân đã thu hoạch xong lúa xuân. đây là thời gian thích hợp để các địa phương huy động sức dân, dồn lực đẩy nhanh tiến độ lắp ...