,

Thủy lợi

Đưa vào sử dụng 2 công trình thủy lợi tại Sơn Dương

Ngày 18-1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Dương tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 2 công trình thủy lợi trên địa bàn.

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...