,

Thủy lợi

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt kênh mương

Hiện nay, bà con nông dân đã thu hoạch xong lúa xuân. đây là thời gian thích hợp để các địa phương huy động sức dân, dồn lực đẩy nhanh tiến độ lắp ...