,

Thủy lợi

Tiết kiệm nguồn nước tưới, chống hạn cho cây trồng

Mặc dù chỉ mới bước vào cao điểm nắng nóng, nhưng năm nay, thời gian diễn ra các đợt nắng cục bộ kéo dài hơn so với mọi năm, dẫn đến lượng nước tích trữ trong các ao, hồ, sông suối bốc hơi nhanh và mạnh. Các địa phương đã chủ động các giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới, chống hạn cho cây trồng.

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...