,

Thủy lợi

Đảm bảo nước cho sản xuất vụ xuân

Lịch gieo trồng vụ xuân 2023 đã bắt đầu, trong đó, cây lúa tập trung gieo cấy từ ngày 3 - 2 đến 5-3-2023; cây rau màu, tập trung gieo trồng trong ...

Kiên cố, hiện đại hóa hồ đập xứ Tuyên

Từ nguồn vốn dự án WB8, năm 2022, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được đầu tư xây dựng 6 công trình hồ đập, qua đó giúp kiên cố, hiện đại hóa hồ đập xứ ...

Hồ đập an toàn, nông dân an nhàn

Nhiều công trình hồ đập lớn ở Tuyên Quang đã được sửa chữa kiên cố sẵn sàng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Dồn sức xây dựng kênh mương nội đồng

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch xong lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông. Đây là thời điểm thích hợp để huy động sức dân, ...

Nước sạch về Ninh Lai

Công trình cấp nước tập trung xã Ninh Lai (Sơn Dương) đi vào hoạt động từ tháng 6 -2021, đến nay đã có gần 1.700 hộ dân, cơ quan, trường học trên địa ...