,

Thủy lợi

3 ngày lắp đặt xong 300m kênh mương bê tông

Nhờ phương châm 'nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ', chỉ trong 3 ngày thôn Nà Lại, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa lắp đặt xong 300m kênh mương từ cấu kiện bê tông.

Đảm bảo nước cho sản xuất vụ xuân

Lịch gieo trồng vụ xuân 2023 đã bắt đầu, trong đó, cây lúa tập trung gieo cấy từ ngày 3 - 2 đến 5-3-2023; cây rau màu, tập trung gieo trồng trong ...