,

Thủy lợi

Lắp đặt thí điểm thiết bị đo mực nước tự động tại 03 công trình thủy lợi hồ chứa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tháng 10 năm 2020, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã phối hợp với Trung tâm Chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai lắp đặt thí điểm thiết bị đo mực nước tự động tại các công trình thủy lợi hồ Ngòi Là 2, hồ Hoàng Khai và hồ An Khê thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Sau một thời gian theo dõi, hiệu chỉnh, đến nay hệ thống đã hoạt động ổn định, dữ liệu mực nước tại các công trình thủy lợi hồ chứa nêu trên được cập nhật, hiển thị nhanh chóng và chính xác theo từng giờ, từng ngày, 3 ngày và 7 ngày lên phần mềm Hệ thống giám sát thiên tai tỉnh Tuyên Quang (PDMS) trên nền tảng kết nối và liên thông với Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam - VNDMS, để khai thác thông tin người dùng thực hiện truy cập theo đường dẫn http://gisgo.vn:8099/.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 26 công trình thủy lợi đập, hồ chứa lớn, 52 công trình đập, hồ chứa vừa, 325 công trình đập, hồ chứa nhỏ; dữ liệu mực nước hồ chứa là cơ sở để dự báo nguồn nước, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cấp nước phục vụ sản xuất, đồng thời góp phần cảnh báo kịp thời, chính xác, nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Với ưu điểm cập nhật, hiển thị nhanh chóng và chính xác so với việc cập nhật thủ công trước đây nên việc bổ sung lắp đặt thiết bị đo mực nước tự động tại các hồ chứa thủy lợi là hết sức cần thiết, trong đó cần ưu tiên lắp đặt tại 26 công trình thủy lợi hồ chứa lớn, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Mặt khác, việc lắp đặt các trạm quan trắc mực nước tự động tại các công trình thủy lợi là một trong những nội dung quan trọng, cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/3/2020.

Dưới đây là một số hình ảnh về thiết bị đo mực nước tự động tại các công trình thủy lợi hồ Ngòi Là 2, hồ Hoàng Khai và hồ An Khê thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang:

Thiết bị đo mực nước tự động tại hồ Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn

Thiết bị đo mực nước tự động tại hồ Hoàng Khai, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn

Thiết bị đo mực nước tự động tại hồ An Khê, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn

 

Hoàng Đức Trưởng/BQL Khai thác CTTL Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục