,

Thủy lợi

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 3 đợt xả nước phục vụ gieo cấy vụ xuân 2021

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2021, hồ thủy điện Tuyên Quang sẽ mở 3 đợt xả nước.

Theo đó, đợt 1 từ 0 giờ ngày 12-1 đến 24 giờ ngày 15-1; đợt 2 từ 0 giờ ngày 26-1 đến 24 giờ ngày 2-2; đợt 3 từ 0 giờ ngày 22-2 đến 24 giờ ngày 27-2.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh thông báo đến các địa phương, ban quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở chủ động tích nước phục vụ sản xuất hiệu quả; Chi cục Thủy sản tỉnh thông báo cho các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết để chủ động sản xuất, bảo vệ đàn thuỷ sản.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục