Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu toàn huyện về tiến độ, chất lượng lắp đặt. Lắp đặt kênh mương đúc sẵn mang lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Ông Hà Công Trinh, Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã Hòa An hiện có 513 ha đất nông nghiệp, với 97% dân số làm nông nghiệp. Năm 2019 là năm đầu tiên năng suất lúa của xã đạt 64 tạ/ha, cao hơn các năm trước 4 tạ, đứng “top” đầu các xã có năng suất lúa cao của huyện; doanh thu từ sản xuất nông nghiệp đạt 23 tỷ đồng, hệ số sử dụng đất nâng từ 2,6 lên 2,83 lần. Thu nhập bình quân của người dân hiện nay đạt 29 triệu đồng/người/năm, cao hơn 3 triệu đồng so với năm trước.

Thôn Nà Lừa dẫn đầu toàn xã về phong trào kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Năm 2019, thôn đã hoàn thành lắp đặt 1.400 m kênh mương tưới tiêu cho 30 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trưởng thôn Nguyễn Đình Thọ cho biết: Khi nhận được cấu kiện bê tông vào ngày 5-4, toàn thôn đã triển khai và hoàn thành lắp đặt xong số kênh mương được giao chỉ sau 5 ngày thi công. Có mương, có nước dẫn về, bà con làm đồng thuận lợi hơn trước, nhất là khâu làm đất không còn phải dùng máy bơm, túc trực lấy nước. 


Cán bộ Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa An (Chiêm Hóa)
kiểm tra tuyến kênh mương tại thôn Nà Lừa.

Anh Nguyễn Đình Tư, thôn Nà Lừa nói: Trước đây làm đất phải huy động cả gia đình để lấy đủ nước tưới nhưng từ khi có kênh dẫn nước về chân ruộng, việc canh tác dễ dàng hơn, vụ mùa năm nay năng suất lúa của gia đình anh đạt 65 tạ/ha, cao hơn so với các năm trên 5 tạ/ha. Vụ đông năm nay, thay vì để đất hoang, gia đình trồng 6 sào ngô đông, cây ngô đang giai đoạn trổ cờ, phát triển tốt.

Thôn Lăng Hối có 19 ha đất nông nghiệp. Trưởng thôn Lý Đình Kiệt cho biết, các tuyến kênh dẫn nước của thôn đa số xây bằng gạch thủ công hoặc đào đất từ trước, hay xảy ra tình trạng lở thành hoặc sụt lún gây khó khăn cho việc dẫn, thoát nước. Từ khi được cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn để làm tuyến kênh mương, cả thôn ai cũng phấn khởi, có 6 gia đình tự nguyện hiến đất với trên 400 m² đất để làm kênh mương, điển hình như gia đình anh Nông Văn Kim, anh Triệu Văn Minh, chị Hà Thị Sinh... Năm nay là năm đầu tiên thôn Lăng Hối không cho đất nghỉ, toàn thôn gieo trồng 15 ha ngô đông, còn lại là khoai lang và các loại cây màu, hệ số sử dụng đất nâng lên 2,83 lần. 

Ông Bùi Văn Hà, cán bộ Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã nhấn mạnh, hiệu quả chương trình kiên cố hóa kênh mương là điều kiện để xã nâng cao năng suất cây trồng, từng bước phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung một số cây trồng chủ lực như mía, ngô, khoai lang, nâng cao đời sống nhân dân.                  

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục