,

Lâm nghiệp

Yên Sơn phát triển rừng bền vững

Tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến; Huy động, thu hút doanh nghiệp, người dân liên kết đầu tư trồng, chế biến gỗ rừng trồng hiệu quả; Tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững… đang là những giải pháp huyện Yên Sơn chú trọng thực hiện, đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành hướng đi chủ lực, mang lại thu nhập ổn định, bền vững cho người dân địa phương.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục