Xuân Lập chú trọng phát triển kinh tế rừng

Xuân Lập là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Với diện tích rừng sản xuất tương đối lớn, những năm trở lại đây cấp ủy, chính quyền đã xã Xuân Lập xác định trồng rừng là một thế mạnh trong chiến lược phát triển kinh tế của xã. Chính vì vậy, trong những năm qua, phát triển kinh tế từ rừng đã và đang được người dân trên địa bàn xã Xuân Lập quan tâm thực hiện, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Gia đình anh Chúc Minh Ể, ở thôn Lũng Giềng có hơn 2 héc ta rừng sản xuất, trước đây gia chỉ phát đi trồng ngô, trồng sắn nhưng chỉ được vài năm thì đất hết màu và không chăm sóc được nên năng xuất thấp. Vài năm trở lại đây, phong trào trồng rừng ở xã Xuân Lập phát triển mạnh đặc biệt là từ khi tỉnh và huyện có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, có đường giao thông thuận tiện nên bà con nông dân đã chủ động đầu tư vào trồng rừng. Thấy phong trào trồng rừng ở xã phát triển mạnh nên trong niên vụ trồng rừng năm nay, gia đình anh Chúc Minh Ể đã quyết định đầu tư vào trồng hết diện rừng sản xuất của gia đình bằng giống cây keo.

Người dân ở xã Xuân Lập chăm sóc rừng trồng

Tổng diện tích rừng tự nhiên của xã Xuân Lập là 6.167 héc ta, trong đó rừng phòng hộ là trên 2.588 héc ta, rừng sản xuất là 3.578 héc ta. Những năm qua xã Xuân Lập đã triển khai các chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước cho công tác phát triển rừng, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu về lợi ích từ trồng rừng nên những năm gần đây việc người dân tự bỏ vốn đầu tư vào trồng đang trở thành con đường giảm nghèo và làm giàu của người dân nơi đây. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 toàn xã đã trồng được trên 438 ha rừng, bao gồm cả rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng phân tán. Cùng với đó, xã còn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ triển khai thực hiện có hiệu quả phương án giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất tạo điều kiện thuận lợi để kết hợp với chăn nuôi dưới tán rừng góp phần mang lại thu nhập cho người dân nhân khoán bảo vệ rừng. Từ việc đẩy mạnh công tác trồng rừng và bảo vệ rừng xã Xuân Lập đã duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 76%.

Đối với rừng sản xuất bà con nông dân chủ yếu trồng giống cây keo

Nhờ thực hiện tốt các quy định về đất đai và công tác tuyên truyền về lợi ích kinh tế từ trồng rừng đến người dân, nên diện tích trồng rừng ở xã Xuân Lập năm sau luôn cao hơn năm trước. Việc bà con nông dân đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng đã giúp cho nhiều vùng đất trống với các loại cây mọc tự nhiên không có giá trị kinh tế nay được phủ lên đó là các loại cây lâm nghiệp giá trị kinh tế cao. Qua đó đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, cải tạo được môi trường sinh thái và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển ./.

Cổng TTĐT huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục