Tuyên Quang trồng mới 10.500 ha rừng trong năm 2021

Chuẩn bị cho vụ trồng rừng 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các trung tâm, đơn vị, cơ sở tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, thực hiện phân kỳ đảm bảo cây giống sản xuất đến đâu, trồng rừng luôn đến đó, để hoàn thành kế hoạch trồng mới 10.500 ha rừng trong năm 2021.
Video không hợp lệ

Báo Truyền hình thông tấn

Tin cùng chuyên mục