,

Lâm nghiệp

Tuyên Quang tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Với phương châm Bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; bảo vệ rừng là phải dựa vào dân. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó đã tăng cường được công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Video không hợp lệ

Nguồn: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục