,

Lâm nghiệp

Tuyên Quang nâng tầm giá trị gỗ rừng trồng

Phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là rừng gỗ lớn là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Tỉnh Tuyên Quang đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 phát triển diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 89.000 ha. Mục tiêu này đã và đang được các địa phương, đơn vị trồng rừng tập trung triển khai thực hiện, từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục