,

Lâm nghiệp

Tuyên Quang: Lâm Bình nỗ lực làm giàu vốn rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) hiện quản lý 39.752 ha rừng và đất rừng phòng hộ tại các cộng đồng thôn bản nhận khoán bảo vệ tại 08 xã trong huyện.

Ban còn có nhiệm vụ phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện làm tốt công tác bảo vệ rừng do địa bàn rộng, hầu hết diện tích rừng quản lý có trữ lượng lâm sản lớn nên hay bị xâm phạm, rừng đều có vị trí quan trọng về chức năng phòng hộ, trong khi đó nhân lực của Ban Quản lý rừng phòng hộ mỏng. Công tác bảo vệ và phát triển rừng của Ban gặp không ít khó khăn. Quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả. Nhờ đó, đến thời điểm này, trên địa bàn không có cháy rừng, không có điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng trái pháp luật và các hành vi khác xâm hại vào rừng phòng hộ.    

Công tác tuần tra, bảo vệ rừng được huyện Lâm Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện

Từ đầu năm đến nay, các tổ, trạm và các kiểm lâm viên phụ trách địa bàn của Ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ, phá rừng tự nhiên để trồng rừng, san ủi phá rừng trái pháp luật... Ban thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý các thuyền hoạt động trái quy định trong khu vực hồ thủy điện Tuyên Quang Tiếp tục thực hiện Phương án khoán bảo vệ rừng khu lưu vực hồ thuỷ điện Tuyên Quang cho 54 hộ được 2.030,48 ha...

Đến cuối tháng 9/2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình đã đơn vị tổ chức tuần tra được 289 lần với 1.161 lượt người tham gia, phát hiện, lập hồ sơ và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trong địa hạt quản lý: 07 vụ khai thác lâm sản trái phép giảm 08 vụ so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2018, trong đó: lập hồ sơ ban đầu chuyển sang cơ quan Kiểm lâm điều tra xử lý 04 vụ (có 02 vụ phát hiện đối tượng vi phạm, 02 vụ cung cấp thông tin tố giác); còn 03 vụ không phát hiện đối tượng vi phạm, đơn vị tiếp tục phối hợp kiểm lâm địa bàn mai phục bắt quả tang xử lý. Tổ chức đo đếm, đánh số cây đứng rừng tự nhiên và đã bàn giao cho cộng đồng thôn, cá nhân bảo vệ được 1.569 cây. Để thắt chặt công tác phối hợp trên địa bàn Từ kết quả này, Ban phối hợp với phòng chức năng huyện Lâm Bình yêu cầu các hộ dân giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không cho người và phương tiện vào khu vực đang sử dụng nhằm mục đích phá rừng, trái phép, không xây dựng, cơi nới nhà ở và chuồng trại, khu vực rừng phòng hộ thời gian tới thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ rừng, bảo vệ ranh giới  đối với các huyện giáp danh có diện tích rừng phòng hộ; Đơn vị đã tổ chức lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm đã xây dựng trong Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 18/3/2019 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình về kế hoạch triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ động vật rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 trên địa bàn được giao. Trong quý III/2019, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý tuần rừng được 100 lần với 448 người tham gia, chưa phát hiện vi phạm trên địa hạt được giao quản lý; Thực hiện Quy chế phối hợp số 1763/QCPH-KL-CA-RPH- UBX ngày 30/5/2019 giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Ban Quản lý rừng phònghộ và Ủy ban nhân dân các xã trong công tác quản lý khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, trong quý III/2019 đã phối hợp tuần tra bảo vệ rừng được 37 lần, chưa phát hiện vi phạm. Công tác phòng cháy và chữa cháy rừng: Ban Quản lý đã thực hiện nghiêm túc

Phối hợp với Công an huyện Lâm Bình tuần tra, kiểm tra trên khu lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang mỗi tuần 1 đến 3  lần theo đúng kế hoạch. Tổ chức đo đếm, đánh số cây đứng rừng tự nhiên theo khoảnh, lô đã giao khoán  để bàn giao cho cộng đồng thôn, cá nhân bảo vệ được 388 cây/11 khoảnh, không xảy ra cháy rừng.

Về công tác giám sát các chủ hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng: Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình  đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức, hộ gia đình tuần tra bảo vệ rừng theo hợp đồng ký kết. Trong quý, Ban đã thanh lý hợp đồng bảo vệ rừng với 1 cá nhân do vi phạm hợp đồng. Ban hoàn thành công tác nghiệm thu chăm sóc rừng năm 2019, đạt 93,7/93,7 ha; Đôn đốc chăm sóc rừng năm thứ 2 đúng quy trình kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu theo quy định.

vanhien.vn

Tin cùng chuyên mục