Tuyên Quang: Lâm Bình bảo vệ, phát triển rừng

Ông Hoàng Văn Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) cho biết: Với phương châm bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2020, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2020-2025 đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Lâm Bình tổ chức ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng cho 703 hộ ở các thôn bản. Theo đó, các nhóm hộ đã được củng cố, phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư bảo vệ rừng. Các xã tiếp tục duy trì và củng cố các tổ, đội xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng lấy lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt tham gia; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình tuần trả bảo vệ rừng

Cùng với diện tích rừng tự nhiên, huyện Lâm Bình cũng thực hiện tốt công tác phát triển diện tích rừng sản xuất. UBND các xã trong huyện vận động và hướng dẫn nhân dân trồng rừng kinh tế đúng kỹ thuật và thời vụ, trồng của các loài cây lâm nghiệp. Trong quá trình trồng rừng, cán bộ khuyến nông cơ sở và cán bộ kiểm lâm địa bàn tích cực đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, trồng rừng đúng theo quy hoạch. Từ  đầu năm 2020, Lâm Bình đã trồng rừng mới và trồng lại sau khai thác được 148 ha rừng, trong đó diện tích trồng mới là 565 ha, trồng rừng tập trung dân tự bỏ vốn 496 ha trồng cây phân tán 69,80 ha, góp phần duy trì độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 85 % và tăng thu nhập ổn định cho người trồng rừng.

Huyện Lâm Bình có trên trên 58.000 ha đất có rừng, chiếm 80 % diện tích đất tự nhiên, diện tích rừng phòng hộ 43.000 ha, còn là diện tích rừng sản xuất. Rừng Lâm Bình có nhiều loài động thực vật có nguồn gen quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao không chỉ trong nước mà cả trên phạm vi quốc tế, trong đó cu li nhỏ và vọc đen má trắng có gần 140 con nằm ở 2 xã Thượng Lâm – Khuôn Hà là  loài có tên trong sách đỏ Việt Nam. Tài nguyên rừng đa dạng và phong phú là lợi thế của huyện Lâm Bình trong việc duy trì và điều tiết nguồn nước, đa dạng hệ sinh thái và phát triển kinh tế du lịch./.

Báo Văn hiến Việt Nam

Tin cùng chuyên mục