Tuyên Quang: Hạt kiểm lâm Na Hang vững bước giữ rừng

Nhiều năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện đang quản lý trên 33.000 ha rừng, trong đó, rừng đặc dụng là 21.000 ha, rừng phòng hộ trên 5000 ha, rừng sản xuất khoảng 6.500 ha.

 

Cán bộ Kiểm lâm kiểm tra, rà soát diện tích rừng đặc thù.

Trạm Kiểm lâm Bắc Vãng (Na Hang).

Hạt Kiểm lâm Na Hang luôn quán xuyến công tác gìn giữ và bảo vệ rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và bảo vệ rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và bảo vệ rừng.

 

Thông tấn xã Việt Nam

Tin cùng chuyên mục