Tuyên Quang chủ động phòng chống cháy rừng

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn có 48 xã, thị trấn nằm trong khu vực nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm), ngoài ra còn khoảng 30 xã khác nguy cơ cháy rừng cấp III (cấp cao).
Video không hợp lệ

Báo Truyền hình thông tấn

Tin cùng chuyên mục