,

Lâm nghiệp

Trồng rừng đạt 110% kế hoạch

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, các địa phương trong tỉnh đã trồng trên 11.217 ha rừng, đạt 110% kế hoạch. Đây là năm được ghi nhận trồng rừng vượt kế hoạch nhiều nhất từ trước đến nay.

 Kỹ sư lâm nghiệp Công ty Lâm nghiệp Tuyên Bình (Yên Sơn) kiểm tra diện tích rừng mới trồng.

Trong đó, trồng rừng tập trung là 10.724,96 ha; trồng cây phân tán 492,84 ha, trong số này có hơn 1.000 ha được trồng bằng các giống cây chất lượng cao là keo lai mô, keo hạt ngoại và bạch đàn mô. Nhiều địa phương vượt kế hoạch cao như: Chiêm Hóa trồng mới gần 2.000 ha rừng, đạt 126% kế hoạch; Hàm Yên trồng mới 2.410 ha, đạt 104% kế hoạch; Yên Sơn trồng mới 3.210 ha, đạt 103% kế hoạch... Chi cục Kiểm lâm khuyến cáo các chủ rừng, hộ gia đình triển khai các biện pháp chăm sóc, bảo vệ rừng mới trồng, dặm lại những cây yếu để nâng cao tỷ lệ thành rừng.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục